בואו לצלול לעולמם הסודי של הצמחים להוציא את הנסתר אל הגלוי לפתוח את קפלי הבריאה ולגלות עולם שלם של צבעים הנמצאים סביבנו תמיד ונסתרים מעינינו